12 narzędzi, które ZMNIEJSZĄ ryzyko CHORÓB i KONTUZJI – monitorowanie obciążenia

Jeśli jesteś profesjonalnym sportowcem lub amatorem na pewno doświadczyłeś choroby lub kontuzji. Sportowcy często są narażeni na duże obciążenia treningowe oraz napięty harmonogram zawodów. Urazy są elementem sportu, jednak można je ograniczyć. Jak myślisz jakie są powody kontuzji i chorób? Poniżej przedstawiłem narzędzia, które zmniejszą ich

Monitorowanie obciążenia

Monitorowanie obciążenia ma fundamentalne znaczenie dla określenia związku pomiędzy obciążeniem a ryzykiem kontuzji. Obejmuje ono monitorowanie dokładne pomiary elementów sportowych, np. wyników, ilości i rodzaju treningu, jego ciężaru dla organizm a także elementów pozasportowych jak, np. samopoczucia, wystąpienia kontuzji czy pojawienie się objawów [1].

Obserwacja wyżej wymienionych elementów pozwoli zauważyć oraz wyjaśnić zmiany w wydajności, lepiej zrozumie wpływ treningu, ujawnić zmęczenie oraz potrzebę regeneracji. W konsekwencji tego można zmodyfikować obecny plan treningowy oraz kalendarz zawodów, informowanie o planowaniu i modyfikowaniu programów treningowych i kalendarzy zawodów oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji czy choroby [2, 3].

Przykłady narzędzi do monitorowania obciążenia treningowego

➤ Czas treningu lub zawodów (sekundy, minuty, godziny) 
➤ Częstotliwość treningów lub zawodów (dzień, tydzień miesiąc) 
➤ Rodzaj treningu lub zawodów
➤ Prędkość, przyspieszenie
➤ Ilość powtórzeń
➤ Dystans
➤ Skutki treningu
➤ Skala RPE
➤ Skala Borga
➤ Strefy tętna (zmienność, czas w każdej strefie, HRR)
➤ Długość i jakość snu
➤ Wystąpienie objawów (np. drżenie mięśni, ból mięśni, ograniczenie ruchowe)
[1] – Soligard T, Schwellnus M, Alonso J, et alHow much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injuryBritish Journal of Sports Medicine 2016;50:1030-1041. 

Czytaj dalej „12 narzędzi, które ZMNIEJSZĄ ryzyko CHORÓB i KONTUZJI – monitorowanie obciążenia”